Regulamin Salonu Pielęgnacji Psów i Kotów CHAMPION:

Klienci korzystający z usług Salonu Champion zobowiązani są do zapoznania się z poniższym regulaminem:

 • W celu wykonania zabiegu pielęgnacyjnego należy zarezerwować termin telefonicznie lub osobiście, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem informując groomera o stanie szaty i zdrowiu psa. Jeśli to pierwsza wizyta pieska w salonie prosimy o poinformowanie o tym fakcie w celu zarezerwowania dla pupila większej ilości czasu, żeby przyzwyczaić go do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. W razie odwołania wizyty prosimy o kontakt telefoniczny.
 • Bezpośrednio przed wizytą w salonie prosimy nie karmić psa oraz zapewnić mu dłuższy spacer w celu załatwienia wszystkich potrzeb fizjologicznych.
 • W naszym salonie nie podajemy żadnych środków uspokajających.
 • W salonie używane są tylko profesjonalne kosmetyki dla psów i kotów posiadające atest.
 • Po każdym kliencie stanowisko pracy oraz narzędzia są poddane dezynfekcji i sterylizacji.
 • Właścicieli psów agresywnych prosimy o informowanie personelu o możliwości ugryzienia i zabezpieczenie psa kagańcem. Jeśli mimo założonego kagańca pies nie daje się opanować, groomer ma prawo zrezygnować z wykonywania dalszych etapów usługi i pobiera opłatę adekwatną do wykonanej pracy i poświęconego czasu.
 • Dla ułatwienia pracy groomera i skrócenia czasu wykonywanej usługi psy strzyżone są bez obecności właściciela. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i chętniej współpracuje z innym opiekunem. W przypadku pozostania właściciela z psem i wydłużenia czasu wykonywanej usługi koszt usługi może wzrosnąć.
 • Usługi groomerskie wykonywane są tylko i wyłącznie na czystych psach. Jeśli klient rezygnuje z kąpieli psa w salonie (kąpiel przed strzyżeniem jest obowiązkowa), ma obowiązek wykąpania pupila dzień przed wykonaniem wizyty i doprowadzenie go suchego i czystego do salonu. W przeciwnym razem groomer ma prawo odwołać wizytę lub wykąpać psa na koszt właściciela.
 • Suczki z cieczką są obsługiwane w salonie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu właściciela suczki z groomerem – nie zaleca się wizyt w czasie cieczki ze względu na higienę i komfort innych klientów salonu.
 • Wykonujący usługę nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia psa, którego właściciel zataił istnienie chorób niżej wymienionych:
 • zaziębienia,
 • padaczki,
 • chorób serca i układu krwionośnego,
 • chorobach skóry o podłożu alergicznym,
 • zmianach na skórze oraz guzkach,
 • niezrównoważenia psychicznego,
 • chorób zakaźnych – nie przyjmujemy chorych psów!
 • Psy stare ,chore , po zabiegach, bojaźliwe oraz niezrównoważone psychicznie strzyżone są wyłącznie na żądanie właściciela i na jego odpowiedzialność. Dotyczy to również strzyżenia na bardzo krótko w okresie zimowym.
 • Zwalczanie insektów jest obowiązkowe i wykonywane jest na koszt właściciela psa bez wcześniejszego uzgodnienia.
 • Pies/Kot przyprowadzony do salonu musi bezwzględnie posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie w przeciwnym razie groomer może odmówić wykonania wizyty.
 • Pies/Kot po skończeniu zabiegów pielęgnacyjnych zostaje wydany wyłącznie osobie, która go przyprowadziła lub osobie przez nią wskazanej.
 • Salon Champion zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć psa / kota na swoich platformach społecznosćiowych oraz stronie internetowej.

Pozostawiając psa pod naszą opieką klient akceptuje wszystkie warunki regulaminu